Odznaczenia dla Klubu Sportowego PODWAWELSKI

Dnia 09.10.2018 r. Klub Sportowy PODWAWELSKI otrzymał od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznakę Honoris Gratia. To szczególne wyróżnienie przyznawane jest osobom i organizacjom zasłużonym dla miasta Krakowa. Działalność Klubu na rzecz dzieci i młodzieży, aktywizacja dorosłych oraz liczne sukcesy krajowe i międzynarodowe zadecydowały o nominacji Klubu przez Radę Dzielnicy 8 do prezydenckiego odznaczenia.

We wrześniu 2018 roku Klub PODWAWELSKI otrzymał również medal Polonia Minor i puchar za działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Wyróżnienia wręczał członek zarządu województwa małopolskiego pan Grzegorz Lipiec.

Szkoła Podstawowa NR 25 w Krakowie współpracuje z Klubem PODWAWELSKI od 2008 roku w zakresie rekrutacji i szkolenia sportowego w klasach o profilu sportowym. Serdecznie gratulujemy!

 

Występ uczniów SP nr 25 na 3 Krakowskim Forum Sportu – 8 września 2018 r.

Sobotnie pokazy na 3 Krakowskim Forum Sportu organizowanym przez ZIS Kraków przyniosły wiele niezapomnianych emocji. Świetnie zaprezentowała się Formacja Fire Girls z klasy sportowej 4a. Jej występ został zarejestrowany przez TV Kraków:

https://telewizja.krakow.pl/?videos=3-krakowskie-forum-sportu

Dziewczyny dosłownie "zapaliły parkiet". Doskonałe występy absolwentów klas sportowych również przyciągnęły tłumy widzów, którzy tym razem podziwiali umiejętności akrobatyczne młodych artystów.

Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 17 września 2018 r.

Godz. 17.00

kl. 1a – s. 62, kl. 1b – s. 53, kl. 1c – s. 52

kl. 2a – s. 59, kl. 2b – s. 60, kl. 2c – s. 61

kl.4a – s. 42, kl. 4b – s.36, kl. 4c – s. 37, kl. 4d – s.49

kl. 5a – s. 41, kl. 5b – s.48, kl. 5d – s. 38 kl.

6a – s.39, kl. 6b – s.4, kl. 6c – s.47, kl. 6d – s.8 kl.

7a – s. 13, kl. 7b – s.3 kl.

8a – s. 11, kl. 8b – s. 7 kl.

3A – s.9, kl. 3B – s.1, kl. 3C – s.12, kl. 3D – s. 5

Spotkanie Rodziców uczniów kl. 5c odbędzie się w innym terminie.

Godz. 18.00

kl. 3a – s.61, kl. 3b – s.60

kl. 8c – s.8, kl. 8d – s. 3

3 Krakowskie Forum Sportu

Już w tę sobotę będziemy mogli podziwiać uczniów SP25 i zawodników KS PODWAWELSKI podczas pokazów tanecznych na 3 Krakowskim Forum Sportu. Zapraszamy pod scenę w samo południe. Bądźcie z nami 8 września (sobota) na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, https://www.zis.krakow.pl/8-wrzesnia-zapraszamy-na-3-krakowskie-forum-sportu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Godz. 9.00 – klasy: III, VII, VIII oraz oddz. gimnazjalne;

Godz. 10.00 – klasy: IV, V, VI;

Godz. 11.00 – klasy: I, II.

Msze Święte:

Godz. 8.15 – dla klas VII, VIII i oddz. gimnazjalnych;

Godz. 9.15 – dla klas IV – VI;

Godz. 10.00 – dla klas I - III.

Godz. 9.00

Kl. 3a

s.60

Kl. 3b

s.61

Kl. 7a

s.13/nowe skrzydło/

Kl. 7b

s. 4/nowe skrzydło/

Kl. 8a

s. 11/nowe skrzydło/

Kl. 8b

s.7/nowe skrzydło/

Kl. 8c

s. 8/nowe skrzydło/

Kl. 8d

s.3/nowe skrzydło/

Kl. 3A

s. 9/nowe skrzydło/

Kl. 3B

s. 1/nowe skrzydło/

Kl. 3C

s.12/nowe skrzydło/

Kl. 3D

s.5/nowe skrzydło/

Godz. 10.00

Kl. 4a

s.42

Kl. 4b

s. 36

Kl. 4c

s.37

Kl. 4d

s. 49

Kl. 5a

s.3/nowe skrzydło/

Kl. 5b

s. 48

Kl. 5c

s. 41

Kl. 5d

s. 38

Kl. 6a

s. 39

Kl. 6b

s.4/nowe skrzydło/

Kl. 6c

s.47

Kl. 6d

s.8/nowe skrzydło/

Godz. 11.00

Kl. 2a

s.59

Kl. 2b

s. 60

Kl. 2c

s. 61

Godz. 11.00 sala gimnastyczna

Kl. 1a

s.62

Kl. 1b

s.53

Kl. 1c

s. 52